Turneringen 18/19!!

Turneringen 18/19 venter lige på den anden side af sommerferien.
Vi skal derfor bruge evt. ændringer til jeres holdtilmeldinger inden d. 31. maj.

Hvis I ikke har ændringer BEHØVER I IKKE gøre noget. Så forsætter holdet i den aldersgruppe den allerede er tilmeldt i – pt.

Som luftet på generalforsamlingen vil vi i år forsøge os med at ombryde turneringen når efteråret er færdigspillet. DVS. at der i vinterpausen bliver lavet nye puljer til foråret – bl.a. en mesterskabspulje for de enkelte aldersgrupper – hvor det kan lade sig gøre. Kriterierne for dette er som altid styrkeforhold og turneringsudvalgets næse for at sammensætte de stærkeste/mest ligeværdige hold i en pulje.

Puljerne i efteråret bliver ikke så store da vi kun kan nå at afvikle mll. 7-9 runder. De bliver så lokale som det kan lade sig gøre.

Vi vil desuden opfordre klubberne til at søge i alle afkroge om der går folk rundt, der kunne tænke sig f.eks. at spille 50/7 mands – da vi gerne opretter en sådan pulje, hvis der kan skaffes 6 hold.

Vi har allerede et par tilmeldte.
45/7 blev jo lavet sidste år – men her kan vi også bruge et par hold mere.

På genhør
//Bestyrelsen

Forår 18! OBS

Som det nok er jer bekendt – influerer vejr-situationen på de Østjyske fodboldbaner her i begyndelsen af april. Selvom der måske ikke er meget sne i udsigt og selvom der er plusgrader om dagen – driller frosten stadig nogle steder om natten. Derfor har mange kommuner udskudt benyttelsen af samme baner til midt april?!! Derfor vil der blive aflysninger og flytninger af kampe – som vi håber alle vil bidrage positivt med at få flyttet og afviklet.
Kampfordelerne er blevet sat på en stor opgave – så selvom der måske skal spilles en søndag eller lignende – håber vi på jeres forståelse for dette i situationen.

I skal endvidere være opmærksomme på at der er sket ændringer i nogle få kredse. Der er kommet nye hold til i nogle kredse og i andre har man grundet mange skader været nødt til at ændre fra f.eks et 11 mands til et 7 mands hold. Alle ændringerne er ajourført i jeres spilleplaner (og alle klubber der er påvirket af dette har fået direkte besked) – og de nye hold der er kommet med, er alle sat på tidligere oversidderpladser.

De bedste ønsker for en god forårsturnering alligevel.

//Bestyrelsen

Referat fra Generalforsamlingen 2018.

Tak til alle fremmødte på Generalforsamlingen på Hotel Sabro Kro d. 6. februar 2018.
123 var mødt frem til denne 55. Generalforsamling, med spisning og hyggeligt samvær bagefter.
Vi manglede desværre 22 klubber der ikke mødte frem – hvilket vi ser på med stor alvor, da det er én af vore hjørnestene i foreningens love, at mindst én repræsentant fra hver klub møder frem. Så det vil vi stramme yderligere op på næste år.
I kan se et fyldigt referat ved at klikke på linket herunder samt lidt stemningsbilleder .

Referat 2018

 

 

//Bestyrelsen

Årets leder i ØOB

Kære alle

Som nævnt i tidligere skrivelser samt her på siden, vil vi gerne ha’ flere indstillinger til titlen som Årets leder i ØOB. I finder præmissen for at indstille en person på hjemmesiden.  http://oob.dk/aarets-leder-i-oob/.

Der må være mange derude der kunne bruge en ekstra anerkendelse for deres store arbejde i klubben – men de får den ikke hvis I ikke indstiller dem. Så fat pennen inden 10. januar.

//formanden

 

 

 

Efterår 2017 !!

Snart er de sidste kampe færdigspillet i efteråret 2017 – og vinterpausen nærmer sig.
Inden støvlerne pudses for sidste gang skal I huske at få afviklet de evt. udsatte kampe der har været hidtil i efteråret – og allerhelst inden efteråret slutter. Dette, fordi der altid vil være ekstra pres på i foråret – hvor der er kamp hver uge (normalt) og man måske risikerer at der også er kampe der bliver udsat i de første uger i foråret – grundet bane/vejr problemer.
Husk også indberetning af manglende resultater.

Ligeledes bedes I huske at sætte kryds i kalenderen tirsdag d. 6. februar 2018 – hvor der afholdes Generalforsamling på Sabro Kro.
Der SKAL møde EEN repræsentant op for hver klub for at sikre videre deltagelse i turneringen.

Som omtalt på sidste Generalforsamling savner vi desuden at få indstillinger som Årets leder i ØOB. Der må være mange dedikerede ledere som fortjener en anerkendelse i jeres klubber. Så send dem til mail: knud@oob.dk inden 10. januar 2018.
Hold øje med hjemmesiden www.oob.dk ang. nærmere detaljer om Generalforsamling mv.

Tak for en foreløbig god efterårssæson.

//Formanden

OBS på kredse med 21 og 22 spillerunder.

I flere kredse afvikles der 3 runder der giver 21 kampe og i 3 andre kredse er der 12 hold – hvorfor de med 2 runder skal afvikle 22 kampe.
Da der ikke er kampdage nok at tage af i foråret (13 kampdage) + 7 normalt i efteråret – tages den 21. og den 21. + 22. runde og flyttes til efterårets sidste kamp/e.
Dette sker fordi vi ikke kan spille ind i juli md. hvor folk har ferie. Derudover skal vi tage hensyn til alle de ønsker klubberne har til hjemme/ude kampe mv. – som betyder at vi ikke kan ta’ runde 8/9 og lægge i efteråret da det går ud over alle andre kredse.
Alternativet var at smide runde 21 og 22 væk – og det ønsker vi ikke.

Fortsat god turnering

//Turneringsudvalget

Rettelser til kreds 1 – 15 – 16 og 20!!

Vær opmærksom på at der er sket ændringer i ovenstående kredse, hvor nogle er trukket og andre kommet til. I kreds 1 har Århus Fremad 1 trukket sig. I kreds 15 er Ålum gået til kreds 20 i stedet. I kreds 16 har Brabrand trukket sig.
Kr. 1 får dermed en oversidder – kreds 15 bliver med 2 oversiddere – da der ellers vil ske for mange ændringer andre steder hvis vi ændrer dette. I kreds 16 og kreds 20 bliver der ingen oversiddere længere.
Se de nye spilleplaner igennem så I er klar over hvilke konsekvenser det gi’r.

God turnering.

//formanden