Årets Leder i ØOB

Årets Leder i Østjysk Old Boys

 

Vandrepokal (skænket af Århus Fodbolddommerklub)

Vandrepokalen ÅRETS LEDER I ØSTJYSK OLDBOYS uddeles hvert år, første gang i 2013, til en leder i Østjysk Oldboys.

Pokalen uddeles i forbindelse med Østjysk Oldboys generalforsamling i februar måned.  

Pokalmodtageren

Alle medlemmer af Østjysk Oldboys kan indstille kandidater som modtagere af vandrepokalen LEDER I ØSTJYSK OLDBOYS. 

Modtageren skal have en funktion i klubbens oldboys afdeling som enten: 

  • holdleder 
  • bestyrelsesmedlem
  • eller anden funktion 

Hvordan kan der indstilles 

  • Indstillinger skal være velbegrundet og veldokumenteret 
  • Lederskab i klubbens oldboys afdeling gennem nogen tid
  • Vellidt holdleder / bestyrelsesmedlem
  • Lederen der altid har orden i tingene og går forrest 
  • Kandidater (indstillinger skal være bestyrelsen – ØOB´s formand) i hænde senest den 10. januar det år, hvor vandrepokalen skal uddeles.

Årets modtager af vandrepokalen udpeges af

Repræsentanter fra Århus Fodbolddommerklub og Østjysk Oldboys bestyrelse.

Østjysk Oldboys
Bestyrelsen