Aarhus

Århus Fodbolddommerklub
Morten Rask Thomsen
Kantorparken 47
8240 Risskov

E-mail: aarhusdommer@dbujylland.dk

Kamppåtegning tlf. 4028 3754
Træffetid: torsdag 17.00-18.00

Randers

Randers Fodbolddommerklub
Leif Plaugborg
Jomfruen 4
8920 Randers NV
E-mail: randersdommer@dbujylland.dk

Kamppåtegning:
Tlf. 4013 2687
Tlf. 87.10.20.88
Karsten Mogensen
Træffetid: mandag & torsdag 17.00-18-30

Djursland

Djurslands Fodbolddommerklub
Bo Rasmussen
Ranunkelvej 3
8500 Grenaa
E-mail: ranunkelvej@stofanet.dk
Tlf.: 6177 0285

Kamppåtegning tlf. 4028 3754

Peter Hammer
E-mail: aarhusdommer@dbujylland.dk
Træffetid:
mandag 17.00-18.00
lørdag 8.30-9.00