Vi skal hermed tillade os at foreslå at reglen med max 14 spillere i forbindelse med 11-mandsoldboyshold ændres til at der kan stilles med et vilkårligt antal spillere – alle regler i øvrigt uændrede – herunder kravene til overholdelse af dispensationsreglerne.
Formålet med regelændringen er, at vi som holdledere undgår at skulle skuffe spillere i de situationer, hvor den aktive spillertrup er på mere end de nuværende 14 tilladte. Formålet er selvfølgelig også at holde alle aktive spillere i gang, når de er klar og fri af skader.
 
På vegne af ASA oldboys
Jørgen Skaarup

Forslag 1 (ASA)

Post navigation