GENERALFORSAMLING 2018

Tirsdag d. 6. februar 2018

 

Der indkaldes hermed til den 55. ordinære generalforsamling, der afholdes på SABRO KRO tirsdag den 6. f­ebruar 2018 kl. 18.30 præcis.

Der er mødepligt for hver klub for at sik­re videre deltagelse i turner­ingen.
Kun én repræsentant fra hver klub har stemmeret.

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning og budget
 4. Valg til bestyrelse
  På valg efter tur: Tommy Melgaard, Sven Klostergaard og René Gedde
  Alle  modtager genvalg
  Valg af bestyrelsessuppleant(er): Kim Rasmussen – modtager genvalg
 5. Behandling af indkomne forslag.
  Såfremt der indkommer forslag, vil disse blive offentliggjort på www.oob.dk
  Forslag som ønskes behandlet – skal være formanden i hænde senest den 15. januar 2018.
  Adresse: Knud E. Holm. Tulipanvej 24, 8240 Risskov eller mail: knud@oob.dk
 6. Valg af revisor: Sten Platz – modtager genvalg
  Valg af revisorsuppleant: Ole Rasmussen – modtager genvalg
 7. Optagelse af nye klubber.
  Følgende klubber har ??
 8. Eventuelt

Kl. 20.00 er foreningen vært ved de velkendte gule ærter – med én øl og én snaps for én re­præ­sen­tant fra
hvert hold. For ekstra ku­verter betales pr. stk. kr. 100,- (55 års jubilæumspris) ved ankomsten til kroen.
Skulle der være enkelte, der ikke spiser gule ærter – kan der også bestilles kødgryde.

Bindende tilmel­ding af ekstra kuverter og kødgryde, skal ske til formanden på
tlf. 4080 0833 eller 8617 6763 senest den 30. ja­nuar 2018.

HUSK:
Årskontingent for 2018 – kr. 600,- pr. hold
Der kan overføres beløb til: regnr. 2264 ktnr. 5496 514 795 (senest 5. februar)
Der kan også betales med kontanter eller med MobilePay: 2721 2858 på Generalforsamlingen

Kom venligst i god tid – gerne mellem 17-18.

VEL MØDT TIL GENERALFORSAMLINGEN
BESTYRELSEN