Generalforsamlingen

Generalforsamling

Der indkaldes til den 59. ordinære generalforsamling, der afholdes på SABRO KRO 
tirsdag den 8. marts 2022 kl. 18.30 præcis.

Der er mødepligt for hver klub for at sik­re videre deltagelse i turner­ingen. 
Kun én repræsentant fra hver klub har stemmeret.

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kassererens beretning og budget.
 4. Valg til bestyrelse.

På valg efter tur: Sven Klostergaard, Renè Gedde og Tommy Melgaard
Sven modtager ikke genvalg, da han har valgt at gå på pension.
René og Tommy modtager genvalg.

       Magnus Nielsen og Knud E Holm (på valg sidste år – men grundet Coronaaflysningen er de ikke blevet genvalgt.)
       Begge er villige til genvalg indtil næste valgperiode (2023)

       Kim Rasmussen (tidligere suppleant) – modtager valg til bestyrelsen

       Valg af bestyrelsessuppleant(er): Tommy Steg modtager valg.

 1. Behandling af indkomne forslag.

  Såfremt der indkommer forslag, vil disse blive off.gjort på       www.oob.dk

  Forslag som ønskes behandlet – skal være formanden skriftligt i hænde senest den 10. januar 2022.
  Adresse: Knud E. Holm. Tulipanvej 24, 8240 Risskov eller mail: knud@oob.dk

 1. Valg af revisor: Ny på posten 
  Valg af revisorsuppleant: Ny på posten
 2. Optagelse af nye klubber
  Følgende klubber har ??
 3. Eventuelt

Kl. 20.00 er foreningen vært ved flæskesteg m/kartofler og sovs, rødkål/surt – med én øl og én snaps for én re­præ­sen­tant fra hvert hold. For ekstra ku­verter betales pr. stk. kr. 100,-  ved ankomsten til kroen.
Bindende tilmel­ding af ekstra kuverter skal ske til formanden på
 tlf. 4080 0833 eller 8617 6763 senest den 26. februar 2022.

HUSK: Årskontingent for 2022 – kr. 600,- pr. hold.
Der kan overføres beløb til: regnr. 2267 ktnr. 5496 514 795 (senest 31. januar)
Der kan også betales med kontanter eller med MobilePay: 5370 2586 på Generalforsamlingen.            

Kom venligst i god tid – gerne mellem 17-18.

VEL MØDT TIL GENERALFORSAMLINGEN
BESTYRELSEN