Generalforsamlingen

 

Der indkaldes til den 56. ordinære generalforsamling, der afholdes på SABRO KRO tirsdag den 5. f­ebruar 2019 kl. 18.30 præcis.

Der er mødepligt for hver klub for at sik­re videre deltagelse i turner­ingen. Kun én repræsentant fra hver klub har stemmeret.

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kassererens beretning og budget.
 4. Valg til bestyrelse.

     På valg efter tur: Magnus Nielsen og Knud E. Holm
     Begge modtager genvalg.

     Valg af bestyrelsessuppleant(er): Kim Rasmussen
     Kim modtager genvalg.

 1. Behandling af indkomne forslag.

    Såfremt der indkommer forslag, vil disse blive off.gjort på www.oob.dk

Forslag som ønskes behandlet – skal være formanden i hænde senest den 15. januar 2019. 
Adresse: Knud E. Holm. Tulipanvej 24, 8240 Risskov eller mail: knud@oob.dk

 1. Valg af revisor: Sten Platz – modtager genvalg
  Valg af revisorsuppleant: Ole Rasmussen – modtager genvalg
 2. Optagelse af nye klubber
  Følgende klubber har ??
 3. Eventuelt

 

Kl. 20.00 er foreningen vært ved de velkendte gule ærter – med én øl og én snaps for én re­præ­sen­tant fra hvert hold. For ekstra ku­verter betales pr. stk. kr. 100,-  ved ankomsten til kroen.
Skulle der være enkelte, der ikke spiser gule ærter – kan der bestilles kødgryde i stedet.

Bindende tilmel­ding af ekstra kuverter og kødgryde, skal ske til formanden på
 tlf. 4080 0833eller 8617 6763 senest den 29. ja­nuar 2019.

HUSK: Årskontingent for 2019 – kr. 600,- pr. hold.

Der kan overføres beløb til: regnr. 2264 ktnr. 5496 514 795 (senest 4. februar)
Der kan også betales med kontanter eller med MobilePay: 2721 2858 på Generalforsamlingen.
            

Kom venligst i god tid – gerne mellem 17-18.

 

VEL MØDT TIL GENERALFORSAMLINGEN
BESTYRELSEN