kære fodboldvenner i ØOB
Turneringen er online – og efter et par justeringer er vi snart i mål med den endelige version. Hold jer opdateret med hvordan jeres egen turnering tager sig ud. Der kan stadig ske smårettelser – derfor er det vigtigt at I inden turneringen starter – for nogles vedkommende d. 3. august – holder jer ajour her på siden. Klik øverst under Turnering og se hvordan I skal spille i 20/21 TURNERINGEN.

God kamp derude
/ Bestyrelsen

Turnering online!!

Post navigation